Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ~ Allahumma Sholli Wa Sallim 'Ala Sayyidina Muhammad

SILSILAHIPUN THORIQOH SYATHORIYAH

SILSILAHIPUN THORIQOH SYATHORIYAH
Utawe ikilah kitab anyata'aken turun-turune dedalan Syathoriyyah kang tedak saking
1. Sayyidina Muhammad SAW
maring
2. Sayyidina Ali K.W.
maring
3. Sayyidina Husain Asy-Syahid
maring 4. Muhammad Zainal Abidin
maring 5. Imam Muhammad Baqir
maring 6. Ruhaniyah Imam Ja'far Shodiq
maring 7. Ruhaniyah Sulthonul Arifin Abu Yazid Al-Busthomi
maring 8. Syaikh Muhammad Maghribi
maring 9. Syaikh Arobi Yazid Al-Usy Syaqi/Al-Isyqi
maring10. Quthub Maulana Rumi Abu Mudhoffar At Thusi
maring11. Quthub Abu Hasan Ali Bin Ja'far Al Hurqoni
maring12. Syaikh Hudaquli Ma'wurinnahari
maring13. Sayyid Muhammad Asyiq
maring14. Sayyid Muhammad Arif
maring15. Syaikh Abdullah Asy-Syathori
maring16. Imam Qodhi Asy-Syathori
maring17. Syaikh Hidayatullah Sarmad/Sarmasad
maring18. Syaikh Haji Huduri
maring19. Syaikh Muhammad Ghoust Ibnu Khotiruddin
maring20. Syaikh Wajihuddin Al Alawi
maring21. Sayyid Shighotullah Ibnu Ruhullah*
maring22. Syaikh Abu Muwahib Abdullah Ahmad Ibnu Ali As Sanawi
maring23. Syaikh Ahmad Ibnu Muhammad Qusyasi
maring24. Syaikh Abdur Rauf Ibnu Ali Assingkili
maring25. Syaikh Abdul Muhyi As Safarwadi *
26. Syaikh Najmudin Haji Abdullah Assafarwadi
27. Syaikh Muhammad Yunus As Safarwadi
28. Syaikh Muhammad Adzkiya' Assafarwadi
29. Syaikh Muhammad Sa'i Sangi
30. Syaikh Muhammad Shufi
31. Raden Mas Tubagus Sayyid Hasanuddin
32. Syaikh Imam Mursadah
33. Syaikh Imam Mustahal
34. Syaikh Abdurrahman
35. Syaikh Muhammad Abu Bakar
36. Syaikh Imam Raawin
37. Syaikh Arja Muhammad
38. Syaikh Muhammad Suryan
39. Syaikh Ali Muthohhar
40. Syaikh Imam Syufa'at Sentono
41. Syaikh Muhammad Sufyan Ibnu Lasimin Bin Rafu'ah
*( Ket: No. 1-21 Termaktub ing dalem kitab "JAWAHIR KHOMSI" hal. 353 - 355, /Syaikh Muhammad Al-Ath-Thor.)

**(Ket: No. 1-25 Termaktub ing dalem kitab kuno tulisan tangan, tanpa judul,tanpa nami kang nganggit meniko kitab).

Tidak ada komentar: